Вертикален свят
Школа Курсове Изкачвания Трекинги Календар Магазин Кой какво Гидовник Видео Галерия Статии Новини
   Вие не сте регистриран потребител !   Вход и регистрация в сайта   
×
Екипът на Вертикален свят Ви пожелава едно приятно и пълноценно прекарване с първият български информационен портал за катерене и алпинизъм, онлайн от 1 декември 2001 година.

Подготовка и провеждане на алпийски прояви - Част IX от учебника по алпинизъм за ВИФ - 1977 годинаГеорги Атанасов  |  Редактирана на 06/01/2010


На основа на отлична теоретическа, обща и специална физическа, техническа, психологическа и тактическа подготовка алпинистите могат да пристъпят с успех към предварителната организация и провеждане на разнообразните алпийски прояви. Основно начало при това трябва да бъде стремежът към безаварийност. Неразумният риск не трябва да се допуска. Той обаче трябва добре да се различава от решителността и находчивостта, основани на трезва оценка на всички условия и обстоятелства, без което всяка алпийска проява по начало би била обречена на неуспех. В точното разграничаване на възможното и необходимото, от крайно рискованото и неразумното се изразява умението да се определя най-уместният подход, към всяко изкачване или траверс.

При всичко това трябва да се изхожда от обстоятелството, че алпинизмът е колективен спорт. Качествата на отделната личност е необходимо да се пречупват в изискванията на общото дело. Такава една взаимопомощ се явява решителна във всички фази на подготовката и провеждането на всички прояви.


[b:50f464cd]ИЗКАЧВАНИЯ НА СТЕНИ

1. ИЗКАЧВАНИЯ НА СТЕНИ ПРИ ЛЕТНИ УСЛОВИЯ[/b:50f464cd]

Преди да се подходи към една стена, е необходимо добре да се проучи целият маршрут. Това в повечето европейски планини става най-лесно по издадените точни пътеводители, в които всеки отделен пасаж на даден стенен маршрут е разработен до най-големи подробности по установените международни образци. У нас също има подобни разработки на някои от най-посещаваните обекти. Добре е да се съберат и данни от лица, които преди това са преминавали по тази стена и добре я познават. Личният оглед също не е за пренебрегване. Въз основа на всичко това е добре да се направи подробна скица, която да се носи на подходящо място, за да не се повреди през време на цялото изкачване. При това е необходимо добре да се набележат местата, от които най-лесно и безопасно би могло да се организира връщане от стената в случай на някаква неудача. Добре трябва да се проучат и пътищата за слизане след успешно завършилото изкачване. Известни са много случаи на злополуки вследствие подценяването на това обстоятелство.

Правилният подбор на необходимите съоръжения и съответната екипировка са от решително значение за крайния успех. Напоследък определено се налага изискването за взимане на 80 метра въжета с най-малко 9 мм дебелина при всяко изкачване. Това дава възможност за катерене на двойно въже, а също гарантира спускането при необходимост. Лекомислено е се предвиждат по-малко клинове, като се разчита, че такива има в достъчно количество, предварително забити по избрания маршрут. Освен това всеки алпинист трябва да има със себе си чук, най-малко по две тройни стълбички, десетина карабинера, помощни въженца, въжени примки, личен превързочен пакет и каска. В зависимост от трудността и дължината на маршрута инвентарът съответно може да намалее или, обратно, да предвидят и още по-специални съоръжения като ролплъгови шила и клинове, дървени клинове и пр. При обекти, на които има вероятност да не бъдат изкачени за един ден, свръзките трябва да носят със себе си и леки бивачни съоръжения, а на пределно трудни стени - и хамаци за бивакуване.

Екипировката е в зависимост от годишния сезон, надморската височина и изложението на стената. Моментните атмосферни условия не трябва да бъдат определящи в това отношение, защото винаги могат да отидат в най-лошата си крайност, за което алпинистите са длъжни да имат съответна подготовка.

При предварителната подготовка не трябва да се подценява храненето. Дори и при по-кратковременни изкачвания при концентрираното нервно напрежение и изразходването на енергия трябва да се предвидят въглехидрати - захар, шоколад или бонбони. При по-продължителни изкачвания трябва да се вземат по-калорични храни с малък обем и по вкуса на участниците. На южни стени се чувствува особено голяма нужда от течности, които при продължителни изкачвания не могат да се пренебрегнат въпреки тежестта им. Лимоните и разредените сокове до известна степен могат да компенсират липсата на вода.

Определянето на часа на тръгването по стената е в зависимост от дължината и трудността й. При по-малки обекти се взима под внимание и изложението. По принцип се препоръчва колкото е възможно най-рано да се потегли, особено при високопланинските райони, в които сутрин атмосферните условия са по-устойчиви. Това правило е задължително за стени, които се предполага, че могат да бъдат преминати за повече от пет-шест часа. При по-къси турове времето на изкачване може да бъде в зависим от желанието за катерене при по-ниска или по-висока температура. Например източните стени при общо студено време се катерят сутрин, когато са огрети от слънцето, а западните - в следобедните часове. При горещо време се постъпва обратно.

От особено значение е разгряването на алпинистите преди започване на изкачването. Когато обектът е отдалечен от изходната база, придвижването до него подлага организма на достатъчно натоварване, за да се осигури неговата пълна работоспособност в началото на изкачването. Близо до стената е добре да се направят само някои упражнения за ръцете и раменния пояс, както и за кръста и страничната мускулатура. Полезно е да се извършат някои малки катерения на стенички до два-три метра преди обвързването с основното въже. Изкачвания и слизания по тях дават възможност за придобиване на необходимото чувство към скалата. В случай че се бивакува в подножието на стената, разгряването трябва да се извърши по-основно и да придобие вид на обикновена утринна гимнастика, с която алпинистът е привикнал в своя всекидневен режим. Неразгряването може да постави алпиниста в тежко положение още в началото на изкачването. На някои наши обекти големите трудности започват още с първата дължина на въжето (туровете на стената на Злия зъб) и още оттук може да се дойде до излишна умора и общо разколебаване по отношение целия изход на изкачването. Неразгряването пречи на пълното проявяване на функционалните възможности на целия организъм и на установяването на необходимата връзка между предстоящите движения при катеренето и дейността на централната нервна система.

През време на изкачването е добре водачеството да бъде разпределено между двамата партньори в свръзката. За целта е добре те да бъдат със сравнително равностойна подготовка. При по-леки обекти смяната на водачеството обикновено се извършва на всяка дължина на въжето. По този начин се постига най-голяма скорост, което не е без значение за всяко изкачване. На трудни стени обаче е по-добре водачът да води по-дълги пасажи и едва след това да отстъпи мястото си на своя спътник. Когато е напред, алпинистът в първите метри трудно влиза в темпо и дори понякога изпитва нежелание да води. Едва след това се мобилизира напълно. Когато остане втори в свръзката, се поотпуска. Ето защо е целесъобразно смените да се извършват по-рядко. При това трябва да се изхожда и от някои индивидуални особености на участниците в свръзката, тяхното физическо и психично състояние в момента, което да се съпостави със скалния релеф.

При движението си водачът трябва да се стреми към пълна сигурност. Той не трябва да извърши и крачка нагоре, без да е преценил добре какви клинове има на скалата под него, за да бъде задържан при нужда. Не трябва да се смята, че до падане може да се дойде само на извънредно трудни пасажи. Има случаи като падане на камъни отгоре и други, които могат да нарушат равновесието. Ето защо отделяне от забити клинове или друга здрава опора на повече от 6-7 метра, и то при сравнително лесен скален релеф, не трябва да се допуска.

Движението по скалата се извършва с умерено темпо, без да се задържа дишането, защото това се отразява зле на дихателния център и силното му възбуждане може да се разпространи в околните мозъчни центрове и да доведе до некоординираност и неточност в движенията. Целесъобразни са силните издишвания. На трудни места е необходимо точно и трезво да се прецени обстановката, за да се състави малък план за предстоящите действия, който бързо и без излишно суетене да се приведе в изпълнение. Излишното стоене на едно място уморява, а също така се отразява зле на втория от свръзката, който отначало осигурява с голямо напрежение, а по-късно се затормозва, вниманието му отслабва и точно когато може би ще бъде най-необходимо да се действа, той ще закъснее да направи това. Може да се дойде до положение водачът да почувства, че няма да му стигнат сили да преодолее трудния пасаж, да изпита желание да се отпусне, да се разколебае в успешното преминаване на намиращия се над него надвес. Тогава само големите волеви усилия могат да му помогнат. Всеки алпинист е изпитвал напрежението при забиване на клин от неудобно място, когато едва са му достигнали сили да постави карабинера и да прекара въжето, а след това и облекчението, което е почувствал при успешното извършване на тази малка техническа манипулация.

Водачът трябва да бъде много внимателен по отношение събаряне на камъни било чрез прибързани хватки или стъпки, било с въжето, кое го свързва с неговия спътник. Когато въпреки усилията му падне камък той трябва навреме да предупреди осигуряващия го, който трябва на площадката да застане така, че падащите камъни да не могат да го засегнат. Необходимо е той постоянно да следи своя водач с поглед, за да не бъде изненадан. На по-леки, но ронливи обекти е добре движението по стената да става диагонално, както например на стената на вр. Вихрен, за да падат встрани съборените камъни.

При поставяне на въжето в карабинерите водачът всякога трябва осигурява свободното му движение нагоре. Ако има опасност от затягане необходимо е при нова сигурна позиция да се откачат на места използваните карабинери, другаде да се поставят по два за избягване на много остри чупки на въжето и т. н. Достигнал до площадката за осигуряване, водачът трябва добре да се самоосигури. Той не трябва да забравя, че от тази позиция всъщност ще се осигурява и движението нагоре, когато вече могат да се очакват по-силни удари, отколкото при набирането на втория от свръзката. Особено важно е осигуряването да бъде така организирано, че да дава възможност при евентуално увисване на партньора на въжетата те да могат да бъдат фиксирани. Тогава осигуряващият алпинист, освободил ръцете си, ще бъде в състояние да извърши други действия, с които да подмогне своя спътник. Това се постига, когато със самозатягащ се възел, извършен с отделно закрепване за клин на помощно въженце се обхване това от двете основни въжета, на което увисналият алпинист е поставил също със самозатягащ се възел стъпенка, на която е стъпил след злополука Тогава второто въже ще остане съвсем свободно. С него ще може да се набира нуждаещият се от помощ. Ако двамата партньори обхващат със самозатягащи възли не едно и също от двете въжета, с които са се привърза не би се получил никакъв ефект в това отношение.


[color=red:50f464cd][b:50f464cd]ОЧАКВАЙТЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА СТАТИЯТА ![/b:50f464cd][/color:50f464cd]


Споделяне във Facebook

Оценка (): Видяна е 1497 пътиВАШИТЕ КОМЕНТАРИ

ОЩЕ СТАТИИ ОТ РАЗДЕЛ Разни:
Историята на женския алпинизъм
"Широко поле" за изяви всякакви
Грижа за ръцете
Как да си захванем трейнинг борд или хватки в къщи
Канад(ски) истории
Как да фиксираме едно протриващо устройство
Дъхът на ледника
Приказка за два счупени пръста и една стена
Криб Гох
Неправоспособни водачи


Важни новини !!!


 • 23/06/2021

  Ново (лятно) работно време на магазин Вертикален свят

  0 коментара


  Ново (лятно) работно време на магазин Вертикален свят
  Уважаеми клиенти, от 10 юли магазин Вертикален свят ще бъде с ново (лятно) работно време от 13 часа до 20 часа от понеделник до петък. За момента планираме да бъдем с такова работно време до средата на септември.
 • 31/05/2021

  Нов рекорд за скоростно изкачване на ръба Зъба-Космонавти-Чайка-Хергиани на Враца

  0 коментара


  Нов рекорд за скоростно изкачване на ръба Зъба-Космонавти-Чайка-Хергиани на Враца
  На 30 май 2021 година свръзка с алпийски водач (Димитър Колешев) и клиент (Момчил Настанлиев) направи нов скоростен рекорд на ръба Зъба-Космонавти-Чайка-Хергиани на Враца за 2 часа и 40 минути. Идеята за този комбиниран маршрут (който вероятно е най-дългият скален маршрут в България и който все още няма име) се заражда през 2004 година.
 • 01/06/2020

  Къде ще можем да пътуваме това лято? (обновена на 19 юни)

  0 коментара


  Въпреки призивите за общ европейски подход държавите от ЕС все още не действат координирано при отваряне на границите след продължилото месеци прекъсване на свободното движение заради кризата с коронавируса. "Дневник" обобщава как става влизането в държави от Европейския съюз и шенгенското пространство и Балканите. Ще засегнем обаче само държавите, които засягат дейността на ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ.
 • 27/06/2017

  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

  0 коментара


  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ с познания в сферата на планинарството, катеренето, алпинизма, планинското бягане и екстремните спортове. ОТГОВОРНОСТИ: - Приветливо и учтиво посрещане на клиентите в търговския обект; - Информиране и консултиране за стоките и услугите в търговския обект, по телефона, онлайн по имейл и във фейсбук; - Поддържане на търговски вид на стоките
 • 15/12/2018

  Школа по катерене и алпинизъм "Вертикален свят" търси инструктори и планински водачи

  0 коментара


  Школа по катерене и алпинизъм
  Школа по катерене и алпинизъм "Вертикален свят" търси опитни алпинисти и катерачи за ИНСТРУКТОРИ, както и ВОДАЧИ с опит в планинско и алпийско водене. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ: 1) Планински водач. Водачи могат да бъдат хора със завършен курс за професионална квалификация в Асоциация "Планини и хора" или подобна организация, да са завършили НСА специалност "Туризъм и алпинизъм", да са ...
 • 21/03/2018

  Представяне на новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond

  0 коментара


  Представяне на новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond
  С това филмче и кратко описание на новите продукти искаме да ви представим новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond, които са едновременно водозащитени, вятъроустойчиви, дишащи и разтегливи.
 • 14/06/2018

  Colin Haley направи нов скоростен рекорд на гребена Касин на Денали

  0 коментара


  Colin Haley направи нов скоростен рекорд на гребена Касин на Денали
  Colin Haley подобри предишният рекорд с почти двойно по-бързо време. Затъпявайки зъбите на своите котки като млад алпинист в Каскадите, Colin Haley винаги е мечтаел за големите планини. Докато Патагония и големите планини на Азия бяха крайни цели, региона на Центеална Аляска предлагаше върхове с по-висока степен, макар и с по-удобен и лесен достъп.
 • 06/06/2018

  Нов скоростен рекорд на Носа на Ел Кап за под 2 часа

  0 коментара


  Нов скоростен рекорд на Носа на Ел Кап за под 2 часа
  Alex Honnold и Tommy Caldwell направиха 3-ти пореден скоростен рекорд на Носа и този път изкатериха 1000-метровият маршрут за 1 час 58 минути 7 секунди. Reel Rock поства в Instagram, "Тази сутрин на El Capitan тези супер герои заковаха времето на 1:58:07." Екипът подобри своя собствен предишен рекорд с почти 4 минути и станаха първите хора, които са катерили Носа за под 2 часа. Warren Harding и компания ...
 • 11/02/2018

  Адам Ондра направи първия флаш в света на 9а+

  0 коментара


  Адам Ондра направи първия флаш в света на 9а+
  Adam Ondra премина флаш Super-crackinette, 9a+, в сектора Praniania в Saint Leger du Ventoux, Франция. Alex Megos направи първото изкачване на маршрута през октомври 2016. Според Fanatic climbing маршрута няма истинска трудност, само около 25-30 движения по много непрекъснато трудно и на пръсти катерене в голям надвес, където най-трудната част идва точно преди свързването на директния старт с оригинални ...
 • 24/10/2017

  Angela Eiter стана първата жена в света преминала 9b

  0 коментара


  Angela Eiter стана първата жена в света преминала 9b
  Австрийската катерачка Angela Eiter стана първата жена в света изкатерила 9b, с нехйното преминаване на маршрута La planta de shiva, изкатерен за първи път свободно през 2011 от Адам Ондра в района Villanueva del Rosario в Испания.Последни новини !!!


 • 11/09/2019

  Новите технологии в челниците на Black Diamond през 2019

  0 коментара


  Новите технологии в челниците на Black Diamond през 2019
  Челните лампи на Black Diamond са били винаги едни от водещите в индустрията с най-добрите технологии на пазара. През 2019 година Black Diamond добавиха някои нови екстри, промениха интерфейса и подобриха цялостно качеството на своята гама продукти.
 • 26/10/2018

  Как да се подготвим за задаващия се зимен сезон

  0 коментара


  Как да се подготвим за задаващия се зимен сезон
  SOHO представя един интересен и практично-полезен разговор за това как да се подготвим за по-сигурни и безпроблемни преходи през задаващия се сезон. Гост в третото издание от поредицата събития в SOHO - SoADVENTUROUS, свързани с приключения и пътешествия, е опитният планински ...
 • 07/09/2017

  Новата автобиографична книга на Алекс Хонълд "Сам на скалата"

  0 коментара


  Новата автобиографична книга на Алекс Хонълд
  Излезе от печат автобио-графията на безапе-лационния символ на съвременното катерене Алекс Хонълд. Защо го правиш? Не се ли страхуваш, че ще умреш? Два въпроса, с които Алекс Хонълд е обстрелван почти ежедневно. 32-годишният катерач е необяснима загадка – също като невъзможни ...
 • 05/09/2017

  Adam Ondra изкатери първото в света 9c във Flatanger, Норвегия

  0 коментара


  Adam Ondra изкатери първото в света 9c във Flatanger, Норвегия
  На 3 септември Adam Ondra направи първото свободно изкачване на своя проект наречен Project Hard. Маршрутът се намира в пещерата Flatanger, Норвегия и 24-годишният чешкият катерач оцени като 9c. Това разбира се трябва да бъде потвърдено и чак след това 45-метровата линия ще ...
 • 05/06/2017

  Алекс Хонълд изкачи свободно соло Ел Капитан

  0 коментара


  Алекс Хонълд изкачи свободно соло Ел Капитан
  В събота известният катерач Алекс Хонълд стана първият човек, който изкачва Ел Капитан без да използва въжета или други обезопасителни съоръжения и извърши вероятно най-великото постижение в историята на чистото скално катерене.
 • 23/05/2017

  Kilian Jornet постави нов рекорд за скоростно изкачване на връх Еверест

  0 коментара


  Kilian Jornet постави нов рекорд за скоростно изкачване на връх Еверест
  Ски алпинистът и ултрабегач Kilian Jornet постави един нов рекорд за скоростно изкачване на най-високият връх в света - Еверест в раните часове на 22 май, качвайки се на върха за 26 часа. 29-годишният испанец премина по маршрута през Северната стена в едно единично катерене б ...
 • 23/05/2017

  Представяне на La Sportiva G5 по време на ISPO 2017

  0 коментара


  Представяне на La Sportiva G5 по време на ISPO 2017
  La Sportiva G5 е ултра технична водозащитена обувка за височинен алпинизъм и работа навън в студени условия. Тя е лесна за обуване дори с ръкавици благодарение на новата системата от връзки Boa® в долната част на обувката и велкро лепенките в горната й част. Обувката е направ ...
 • 11/05/2017

  Представяне на новият челник Petzl Tikka Hybrid

  0 коментара


  Представяне на новият челник Petzl Tikka Hybrid
  Проста и компактна, новата TIKKA предлага 200 лумена яркост и широко разпръсване на светлината. С дълга продължителност на осветяването тя е практична за аутдор активности като къмпинг или трекинг, или за пътуване и също за ежедневни активности около дома или колата. Фосфорес ...
 • 10/05/2017

  Плащане с кредитни и дебитни карти

  0 коментара


  От днес вече ще можете бързо, лесно и сигурно да плащате своите онлайн поръчки с кредитни или дебитни карти през системата на Борика, без да заплащате излишни комисионни. Вече няма да е нужно да се регистрирате в различни разплащателни платформи и да преминавате през дълги процедури по оторизацията им. Магазин Вертикален свят изцяло покрива ра ...
 • 03/11/2016

  Представяне на La Sportiva Skwama

  0 коментара


  Представяне на La Sportiva Skwama
  В това ревю Neil Gresham, Adrian Baxter и Stu Littlefair говорят за най-новата катерачна иновация на La Sportiva, технологията "S-Heel", която е част от новите модели еспадрили Skwama и Otaki. Skwama са чувствителни, пасващи удобно, меки катерачни обувки идеални за топ постиж ...


Курсове по катерене и алпинизъм


Affiliate Program  -  Линкове  -  Реклама  -  Абонамент  -  Препоръчайте ни  -  RSS

Вертикален Свят България ЕООД © Copyright 2001-2021

Sitemap